Hoe werkt onze doorlichting?

We hebben een specifieke en grondige methode ontwikkeld voor de doorlichting  van verkoop, marketing en de synergie tussen beide.

De doorlichting omvat 4 activiteiten: Planning, Lead Management, Sales Cycle Management en Klantretentie.
Voor elk van die activiteiten worden 4 aspecten doorgelicht: strategie, processen, middelen en uitvoering.

16 domeinen die worden geëvalueerd met een score. Een zeer gedetailleerde doorlichting die een goede basis is voor de feasibility en gap analyse.