Uitvoering

“Vision without execution is just hallucination.” ― Henry Ford

Na de doorlichting en haalbaarheidsstudie, maken we een plan van aanpak, met acties, middelen, budget en timing.

Verkoop

Onze methodologie: SBCM© (Seasonal Buying Cycle Methodology), verhoogt de verkoop productiviteit.
Bij invoering zorgen we voor de gepaste begeleiding en opleiding.

Marketing

Naast brand awareness is één van de belangrijkste Marketing taken, het creëren van opportuniteiten.
Marketing krijgt ook een belangrijke rol in de Sales cycle, bij het vinden van Leads en Lead "nurturing".

Synergie tussen beide

SBCM© zorgt ook voor een duidelijke synergie tussen Marketing en Sales ivm de Sales Cycle en Customer Relationship Management.