Strategisch Plan

We bepalen samen de doelstellingen en op basis van de doorlichting maken we een GAP analyse en evalueren de haalbaarheid (risico’s, timing en middelen). 

Doelstellingen

Welke doelstellingen wilt U op de lange termijn?

GAP analyse

De GAP analyse toont wat moet veranderd of toegevoegd worden om de doelen te bereiken.

Haalbaarheid

Wat zijn de risico's?
Zijn ze beheer(s)baar?
Hoe?